Dimensioner og dokumenter

Quick-links

Formål

De nye felter

 

Formål 

At forklare hvordan du arbejder i dokumenter, når du arbejder i Dynamics Property og skal tilknytte dimensionsværdier.. Stamdata er i modsætning til dimensioner hierarkisk arrangeret i et hierarki. Dynamics Property giver let adgang til at tilknytte de rette dimensionsværdier på dokumenthovedet, der dernæst kan tildeles dokumentlinjerne. .

 

Den nye funktionalitet 

Opret et nyt dokument, eksempelvis en købsfaktura. I dette eksempelvis har vi valgt at købsfakturaen vedrører en "lejer", dvs. vi ønsker også lejerens dimensioner og købsfakturaen. Vælg "Faktura" og "Dimensioner". 

 

Vælg handlinger

 

 

Pt. er der en uhensigtsmæssighed, da ovenstående fejl altid vil fremkommer. Vi har ikke kunne modificere os forbi denne. Tryk på F5-tasten og fejlen forsvinder

 

 

Vælg lejer og skriv en lejers navn. I eksemplet ønsker vi at finde "Bolettes" informationer. 

 

 

 

 

 

 

Dimensionerne er nu tilknyttet fakturaen

 

 

Et godt tip er altid at starte med at tildele dimensionerne til hovedet inden du begynder med at oprette linjer som i eksemplet her. På den måde slippe du for en dialog boks om dimensioner og værdier skal knyttes til linjerne.

 

Ønskede du at udgiften skulle have belastet en ejendom og ikke et lejemål, eller en lejer skulle du blot have valgt "Ejendom", hvor du hentede Dimensionsværdierne.