Artikler

Navneområder til finanskonti

[Logo] 1. Introduktion til navneområder for finanskonti Definition: Et navneområde er en til standard kontoplanen supplerende alternativ navngivning for et eller flere finanskontonumre. Et navneområde kan således dække hele eller en del af kontoplanen, og giver finanskontonavnet flere mulige værdier - en anden værdi kaldes et "Alias". Anvendelse: Finanskontonavneområder finder anvendelse, hvor kravet er rapportering på finanskontoniveau, og hvor funktionen af kontoen er den samme, men hvor...

Overordnet om vægtning

Hvad er vægtning? Hvis en ydelseslinje skal fordeles imellem flere lejere/tomgang, så kan systemet opsættes til at fordele linjens beløb ud på flere rater til modtagerne. Det kalder vi for vægtning. Hvordan sættes linjer til at skulle vægtes? Som standard er alle linjer aktiveret til at skulle vægtes. På ydelseslinjen kan man vælge at en linje ikke skal vægtes (se billede): Disse tre linjer på lejemålet er markeret til at være Vægtningsuafhængig. Det betyder at de ikke bliver vægtet. L...

Søge efter indbetalinger, der ikke matcher opkrævningen (Opkrævningsservice)

Hvis der er kommet en indetaling (eller en tilbageførsel) på et gammel kundenummer, vil denne ikke umiddelbart blive udlignet, så er der en opgave i at finde ud af hvor indbetalingen hører til. Det kan i princippet være en kompleks proces, hvis der arbejdes med mange ejendomme og banker. Nedenstående er et eksempel på en sådan proces, da processen i sidste ende kræver brugerens vurdering af hvilken opkrævning som indbetalingen/tilbageførslen) vedrører. Søgningsprocessen, kan blive mere ef...

Forretningsstyring - lukning af regnskabsår (klienter)

Indledning Næværende artikkel er kun beregnet for kunder, der benytter forretningsstyring. Kunder der ikke kører med forretningsstyring skal benytte Business Centrals standard regnskabslukningsproces. Processen illustreres på baggrund af standard demoopsættet med forklaringer undervejs med forskellige mulige varianter. Formålet Forretningsperiodegruppe muliggør en central styring af regnskabsafslutning for alle regnskaber placeret i gruppen. Brugen af forretningsperiodegrupper er ligelede...

Opsætning af tilbageførsel af tomgang

Tilbageføres tomgang ikke, vil det påvirke resultatopågørelsen og balancen. Hidtil fra det været en manuel arbejdsgang at udføre arbejdsgangen Men fra og med opdatering 1.9.5.7 (https://dynamicsproperty.ladesk.com/229121-1957---14-september-2023-Ny-funktionalitet-og-fejlrettelser) kan tilbageførslen ske automatisk. Indholdet i nærværende artikel omhandler hvorledes "automatisk tilbageførsel af tomgang" sættes op. Anvendte finanskonti er eksempler og vil variere fra installation til installatio...

Renummererings App

1. Indledning Standard regnskabet - "EJD-STANDARD", der leveres med Dynamics Property indeholder en række standard opsætninger, der i sidste ende bygger på kontoplanen.Slettes en finanskonto, forsvinder opsætningen tilknyttet finanskontoen. Fremfor at slette konti og oprette dem på ny, vindes der derfor meget ved at omdøbe konti. Kontoomdøbninger slår igennem hele regnskabet og logikken bevares. Alternativet er en tidskrævende opsætning. Man kan som standard omdøbe en konto ved blot at skriv...

Notifikationer bogføringsopsætningen - delmoms

I visse tilfælde kan opsætningen af delmoms udvirker notifikationer om manglende opsætning Bogføringsopsætning er det der fortæller på hvilke konti salg og køb mv. skal bogføres når generelle bogføringsgrupper bruges til salg/køb – det er f.eks. ved salg af en vare eller ressource. Den bruges også hvis der f.eks. skal registreres et særligt gebyr eller rabat vedr. et salg eller køb. Derimod er momsbogføringsopsætning det der fortæller på hvilke konti moms af et salg eller køb skal bogføres, ...

Oprette skæve kvartaler

1. Indledning Som standard er der oprettet en kalenderkode, der hedder 'KVARTAL' denne sætter opkrævningsdatoer til 1/1, 1/4,1/7 og 1/10. Det kunne imidlertid være at man har brug for at køre med kvartaler, der eksempelvis løber: 1/3, 1/6, 1/9 og 1/12. Hvordan gør man lige det? Dette er et eksempel med at oprette "skæve kvartaler", men princippet finder ligeledes anvendelse ved "skæve kalenderår", "skæve måneder" eller andre periodedefinitioner, der ikke er oprettet som standard. Skæve kvarta...

Synkronisering af finanskonti (forretningsføring)

Quick-links Indledning (#) Installation (#Installation) Opsætning (#Opsætning) Brug af funktionaliteten (#Brugfunktionalitet) Afgrænsning af funktionalitet (#Afgræsning) Indledning Synkroniserings-App'en lettergør arbejdet med at vedligeholde finanskontoplaner indenfor en samling af et styringsregnskab og forbundne klientregnskaber og evt. et administrationsregnskab. Et styringsregnskab med forbundne klientregnskaber og evt. et administrationsregnskab kaldes en "synkroniseringsgrup...