Rapporten opkrævningsparat

1. Indledning

Denne artikel omhandler rapporten "opkrævningsparat", der i vid udstrækning kan afdække fejl i den videre opkrævningsproces. Afviklingen af rapporten er således med til at sikre en friktionsfri opkrævningsproces. 

 

2. Hvordan passer rapporten ind i opkrævningsprocessen

Når du starter din opkrævningsproces op, bør du:

  1. Synkronisere rater
  2. Køre rapporten "Opkrævningsparat, der i vid udstrækning på forhånd vil afdække fejltilstande som vil optræde i din opkrævningsproces. 
  3. Lave en ny opkrævning
  4. Udskrive afstemningsrapporten
  5. Danne bilag 
  6. Bogføre bilag og lukke opkrævningen 

 

3. Hvor forefindes rapporten?

Den findes på opkrævningslistebilledet

 

eller den kan søges frem

 

3. Parametre med afvikling af rapporten?

 

A: Dato for hvornår opkrævningen skal starte

B: Dato for hvornår opkrævningen skal slutte (vil oftets være lig "A"

C. Fjern dubletter. Opkrævningsparat har en tendens til at blive lang, blot der er enkelte fejl. Fjern Dubletter søger at minimere længden af rapporten ved kun at vise hver fejl 1x.

D. Klienter skal have regnskabskode. Denne anvendes typisk ved indkøring af forretningsstyring, hvor regnskabsdimensionen føde fra klienten og ikke opsætningen af forretningsstyring. Når forretningsstyring er aktiveret benyttes denne ikke. 

D1. Angiver dimensionsværdien klienterne skal have - Typisk "REGNSKAB"

C. Konti skal have tvingne dimensioner. Angiver hvilke tvunge dimensioner, de finanskonti opkrævningen rammer skal have.Bemærk er der tomgang med vil listen Ikke omfatte lejere.

C1. Listen af tvunge dimensioner der skal undersøges for.

D. Tjek brugte dimensioner mod (dimensionsværdibogføringen):  Sammenholder om de i opkrævningen dannede salgsfakturaer vil have dimensioner der tillader at de kan bogføres på relevante finanskonti.

E. Er denne ikke aktiveret vises "oversete rater i rapporten". De bør behandles før man går til den aktuelle opkrævning.

F. En rate per linje. Som standard er denne deaktiveret, men ved at aktivere denne reduceres listen af glemte rater til en per lejemål/lejer. Dette for at øge overskueligheden. 

 

 

4. Hvordan bruges opkrævningsparat?

Forhold i rapporten bør undersøges, og afhjælpes. Rapporten genkøres inden der fortsættes. Du er klar til at danne opkrævningen når Opkrævningsparat er uden anmærkninger. 

 

Efter rettelserne og når du er klar til at danne opkrævninger, vil rapporten se ud som nedenstående: