Kørsel til oprette Kundeinformationskort

1. Kundeinformationskortet / betalingsservice

Kundeinformationskortet angiver de forsendelsesværdier, der sendes til betalingsservice. De kan enten komme fra lejerkortet eller fra debitorkortet.

Denne artikel beskriver hvorledes du via en kørsel kan oprette flere kundeinformaionskort.Den manuelle proces til at oprette kundeinformatuionskort kan findes i "Kom igang" - 6. Betalingsservice - Se opret kundeinformaitonskort.

 

2. Situationen

a. Vi har en række debitorer der alle bor i Birkelunden. De skal alle have et kundeinformationskort. 

 

3. Opret kundeinformationskort

b. Vælg "Opret Nets Kundeinformation" :

 

Følgende billede fremkommer:

 

b. Udfyld felterne:

 

Vi skal nu have identificeret de debitorer der skal have et kundeinformationskort.

Advarsel:

Laves der ikke en afgrænsning på debitorerne, vil der blive oprettet et nyt kundeinformationskort for hver debitor

 

c. tilføj afgrænser - her vælges adressefeltet

 

 

d) filterværdien 'Birkevejen*' indgives;:

 

e) Tryk på ok

 

Søg på Kundeinformationer: 

 

3. Tjek at kundeinformationskort er oprettet

 

 

 

4. Lejerkortene skal have betalingsformskoden 'NETS'. 

Det er lejerkortenes betalingsformskode opkrævningskørslen anvender. Ønskes manuelle fakturaer også at skulle have betaligsformskoden 'NETS' skal debitorkortene også ændres.