Den simple afsendelse af opkrævningen til betalingsservice (601-filen)

Dette er en enkel gennemgang af afsendelsesprocessen af en opkrævning (dannelse af 601-filen) til betalingsservice. 

Da filen til betalingsservice dannes på baggrund af bogførte bilag, skal opkrævningen være dannet og bogført, før processen i denne artikel startes op. Du kan læse om denne proces i en særskilt artikel herom. Tip: Det er også en fordel hvis alle debitores med betalingsformskoden "NETS" har et kundeinformationskort oprettet på forhånd inden processen startes op, da det giver den bedste arbejdsproces.

Processen her forudsætter naturligvis at du benytter Dynamics Property til at danne opkrævninger til betalingsservice. Benytter du 3. parts produkter til formålet (ex. Continia Collection Management) må du finde assistance i dokumentationen hørende til det konkrete produkt.

 

  1. Tryk på "Samleforsendelser"

 

 

 

2. Tryk på "Ny"

 

 

3. Udfyld formularen "Opret samleforsendelse"

Der er kun muligt at have et datalerandørnummer. 

 

 

 

4. Åben og valider forsendelsen

a) Åben forsendelsen ved at trykke på de tre prikker og vælge "rediger"

 

Forsendelsen, har nu status oprettet.

 

 

 

b) Valider forsendelsen

Tryk på Knappen "Valider".

 

Det her er illustrationen af en simpel afsendelsesproces og i eksemplet får forsendelsen status "Valideret". 

TIP: Ret ofte forekommer det imidlertid at valideringen fejler. Det skyldes ofte manglende  "Kundeinformationskort", dvs. hvis en ny lejer er kommet til og der ikke er oprettet et til debitoren tilhørende kundeinformationskort. Vi har derfor laver en FAQ-artikel, der beskriver processen med med oprette Kundeinformationskort ud fra samleforsendelsen. Du behøver således ikke forlade processen her. for at komme videre  Du kan læse artiklen i vores FAQ,

 

 

5. Udlæs forsendelsen

Tryk på "Udlæs forsendelse". 

 

 

Tryk på ok.

 

 

6. Udlæs forsendelsen til en faktisk fil

a. Søg på "Nets-filer"

 

b. Vælg filområdet "Udgående Nets-filer"

 

c. Filen ligger nu i overførselsfolderen

 

7. Overfør filen til betalingsservice

Gå til betalingsservice hjemmeside tryk på nedenstående link:

 

login hos betalingsservice og upload din fil. Vent nu får retursvaret medens du er logget på!

Du vil altid få en T-fil retur. Det er blot en kvitteringsfil for at du har sendt noget afsted. Du bør altid  altid på, at du får en v-fil retur. Der kan gå gå 15 - 30 minutter før du får v-filen Du bør åbne den og tjekke at totalen passer i den. V-filen tjekker blot at strukturelle elementer er på plads i opkrævningen. 

Gå ind næste dag på din kundeportaler (hvert PBS nummer har sin egen) og se at opkrævningerne ser ok ud, her er opkrævningen færdigbehandlet. 

 

Eksempel på indholdet i en T-fil, der ikke siger meget:

 

Eksempel på indholdet i en V-fil (ikke den samme som opkrævningen).