Opsætning af betalingsservice

Indledning

Dynamics Property understøtter 'Total Service', dvs. er en lejer ikke tilmeldt, holder betalingsservice styr på dette og sender en faktura til vedkommende. Er lejer tilmeldt hæves beløbet fra lejers konto. Betalingsservice ejes i dag af Mastercard. "Nets" er også et begreb, der er tilknyttet betalingsservice men fungerer i dag mere som et kaldenavn. 

Denne guide starter, hvor forskellige selskaber er tilmeldt betalingsservice / total.

Dynamics Property er et oversigtsskema (bed om at få det udleveret), der med fordel anvendes idet en start-stop proces i forløbet er uhensigtsmæssigt.

 

1. Initialiser NetsBetalingsService-Opsætning (global)

Initialisering er en engangshandling, der kun sker første gang man går i gang med at opsætte betalingsservice
 

 

 

Udfyld opsætningen som nedenstående

 

 

2. Opret kreditoraftaleraftaler

a. Søg på "Kreditoraftaleliste"

 

b.Vælg "+Ny"

 

c. Udfyld kortet