Overordnet om vægtning

Hvad er vægtning?

Hvis en ydelseslinje skal fordeles imellem flere lejere/tomgang, så kan systemet opsættes til at fordele linjens beløb ud på flere rater til modtagerne. Det kalder vi for vægtning.

 

Hvordan sættes linjer til at skulle vægtes?

Som standard er alle linjer aktiveret til at skulle vægtes. På ydelseslinjen kan man vælge at en linje ikke skal vægtes (se billede):

Disse tre linjer på lejemålet er markeret til at være Vægtningsuafhængig. Det betyder at de ikke bliver vægtet. Linjen danner derfor rater med fuldt beløb til alle modtagere – lejere og tomgang. Hvis linjen skal vægtet, så skal fluebenet fjernes på linjerne.

Hvordan ændres en linje fra vægtningsuafhængig til vægtningsafhængig?

Linjen kan ikke ændres hvis ”den er i brug”, men det er nemt at ordne:

  • Slet alle ejendomsopkrævninger som ikke er faktureret færdig.
  • Slet alle uopkrævet rater på lejemålet (Find lejemål, åbn lejemålskortet, tryk HandlingeràRateràSlet uopkrævet rater)

Nu kan fluebenet fjernes. Husk herefter at synkroniser raterne op til opkrævningsdatoen for at se ændringen.

Hvordan angives vægtningen?

Vægtningen angives i "vægtningsopstning". Der er flere måder hvorpå linjebeløbet kan vægtes. Det er bestemt med på siden Vægtningsopsætning (se billede):

I opsætningen er der valgt, at når det vedrører LEJE, som opkræves per MÅNED, så skal beløbet fordeles efter typen DAG.

Hvis lejemålstypen for lejemålet havde været ERHVERV, så ville beløbet blive fordelt efter typen 2DELE.

Bemærk: Denne opsætning er global for alle lejemål i regnskabet og ikke specifik for det enkelte lejemål.

 

Hvad betyder vægtningstyperne?

Vægtningen af beløbet sker altid ved at beregne en procent baseret på lang tid af perioden (i eksemplet en måned) lejeren/tomgang har beboet lejemålet.

De to mest brugte vægtningstyper er:

  • DAG = Ratens beløb er per dag ud af antallet af dage i den fulde periode.
    På dette lejemål vil tomgang bo der 14 dage ud af 29, så 14/29 = ca. 48,28% af 12350 kr. = ca. 5962,06 kr.
    Den startende lejer vil bo der 15 dage ud af 29, så 15/29 = ca. 51,72% af 12350 kr. = ca. 6387,94 kr.

MOD30 = Ratens beløb er fordelt efter om en lejer har boet på lejemålet i nok dage for at perioden skal tælle for en halv eller hel periode.
På dette lejemål vil tomgang bo der 14 dage, som er mere end 10 men mindre end 20, som tælles for 50% af raten = 50% af 12350 = 6175 kr.

 

Best-practice omkring vægtning

er, at alle linjer med leje og aconto bør vægtes med DAG eller MOD30 på alle lejemål i alle regnskaber.  Hvis linjer på et lejemål ikke skal vægtes, så er bør det være et aktivt valg der foretages.