Navneområder til finanskonti

 

Logo

 

1. Introduktion til navneområder for finanskonti

Definition:

Et navneområde er en til standard kontoplanen supplerende alternativ navngivning for et eller flere finanskontonumre.

Et navneområde kan således dække hele eller en del af kontoplanen, og giver finanskontonavnet flere mulige værdier - en anden værdi kaldes et "Alias".

Anvendelse:

Finanskontonavneområder finder anvendelse, hvor kravet er rapportering på finanskontoniveau, og hvor funktionen af kontoen er den samme, men hvor en alternativ beskrivelse ønskes ud fra en konkret sammenhæng, eksempelvis en ejendom.

'Konto 1000 lån 1', kan således defineres værende 'Konto 1000 RD1235.3221' for ejendom E00100 og 'Konto 1000 NYKR999.999' for ejendom E00200.

Navneomåder på finanskonti, bør samtænkes med valg af global dimensioner, hvis der skal vises værdier ud fra den konkrete sammenhæng.

Først sættes navneområdet og så angives evt.filteret på globaldimensionen og global dimensionsværdien..

Der kan også laves andre målrettede navne til konti, eksempelvis en engelsk oversættelse. 

 

 

2. Aktiver navneområder i ejendomsopsætningen

 

Slå opsætningen til

(2. punkt i ejendomsopsætningen angiver at standardrapporterne "Balance" og "Detaijeret råbalance" erstattes af DP rapporter der understøtter navneområder for finanskonti

Du får en ny kolonne i kontopålanen ved aktivering "Alias"

 

3. Eksempel på problemstilling

Vi har 3 ejendomme, der skal oprettes et navneområde for hver ejendom. I eksemplet laves der blot et alternativt navn til konto '23020' som er 'Restgæld prioritetslån', men hvert navneområde kan indeholde et sæt af kontonure og navne, så der kunne reelt laves sæt af alternative navne, der omdøbte hele kontoplanen. Og ikke som her et kontonummer.

 

 

 

3.1. Oprette et navneområderne

a. Søg efter 'finans navne'

 

b. Opret 'Finanskontonavneområder'

c. Vi definerer 3 finanskontoområder: E00100 Askegården, E00200 Birkegården, E00300 Ege fabrikken

Tryk på ny,

Skriv koden 'E00100 i kodefeltet og 'Ejendommen Askegården i navnefeltet'