Oprette skæve kvartaler

1. Indledning

Som standard er der oprettet en kalenderkode, der hedder 'KVARTAL' denne sætter opkrævningsdatoer til 1/1, 1/4,1/7 og 1/10. Det kunne imidlertid være at man har brug for at køre med kvartaler, der eksempelvis løber: 1/3, 1/6, 1/9 og 1/12. Hvordan gør man lige det?

Dette er et eksempel med at oprette "skæve kvartaler", men princippet finder ligeledes anvendelse ved "skæve kalenderår", "skæve måneder" eller andre periodedefinitioner, der ikke er oprettet som standard. Skæve kvartaler løbende for maj, ville eksempelvis kræve at der oprettes en ny opkrævningskalender, jf. eksakt den samme proces, men blot med andre værdier på kalenderkortet.,  

 

Prøv at være lidt "konservativ" når du opretter koder, og genbrug i videst mulig udstrækning det som allerede er der. "UBG"  står eksempelvis for "ubegrænset" . Reguleringsmetoderne kender UBG, hvorfor der ikke er brug for at "opfinde" en ny betingelseskode for at det er ydelse som fortsætter.

 

2. Opkrævningskalender og kalenderkoder.

Bagved enhver opkrævning ligger der en en rate på en specifik opkrævningsdato. Opkrævningsdatoen relaterer sig igen til en "opkrævningskalender". Opkrævningskalenderen er defineret vha. en kalenderkode. I nedenstående billede vises hvordan det hænger sammen for den som standard oprettede kalenderkode "KVARTAL".

Nu skal der oprettes en ny kalender der rummer et nyt sæt perioder - i eksemplet: 1/3, 1/6, 1/9 og 1/12.

Processen er følgende:

1. Søg på "Opkrævningskalendre"

 

2. Åben oversigten. Her ser du nu en oversigt over allerede opkrævningskalender-koder i systemet

 

3. Opret en ny opkrævningskalender

 

4. Udfyld felter som nedenstående (Kode, beskrivelse og Navn er blot eksempler og du kan fint vælge andre - bemærk kodefeltet kan maksimalt være 10 karakterer langt):

5. Nu er kalederkoden oprettet, men dernæst skal der oprettes opkrævningsdatoer, der kan anvendes til rate-dannelsen på et senere tidspunkt

 

6. Udfyld med relevant slutdato, sæt datoen højt ellers får du en fejl på et tidspunkt, hvor du danner rater. Afslut med at trykke "Ok".

7. Der dannes nu perioder, jf. nedenstående: 

 

Det er vigtigt at have perioder, idet der ellers ikke ville være et vægtningsgrundlag for en skæv-dato - eksempelvis 15-03-2022. Perioderne muliggør at lejen for perioden 15/3.2022 til den 31-5-2022 også kan kalkuleres.

Processen med oprette skæve kvartaler løbende for marts er nu afsluttet.

Nu er kalenderkoden "KVAR-MAR" klar til brug

8. Lad os kort se hvordan det ser ud når kalenderkoden anvendes. Lav en ydelseslinje hvor du anvender kalenderkoden "KVAR-MAR"

 

8.a. Synkroniser rater og se at raterne nu er dannet, jf. den nye kalenderkode

 

 

8.b. Se dannede rater

 

 

8.c og de faktiske rater med datoer