Kom i gang

00 Overblik

Der en række aktiviteter, der typisk skal være udført før en typisk idriftsættelse af Dynamics Property kan pågå. Skidt 1 til 4, skal ofte være på plads inden en idriftsættelse. Disse kan i rækkefølge og overskriftsform sammenfattes som nedenstående: Det varierer hvilken idriftsættelse man tilstræber. I visse tilfælde kan en finans idriftsættelse give mening. Her fokuserer man på at få finansen på plads, men anvende en reduceret oprettelse af stamdata for at få produceret rette dimensioner ti...

01 Opsæt finans

Quick Links 1. Indledning (#Indledning) 2. Arbejde med regnskaber i opstartsfasen (#Regnskaber i opstartsfasen) 3. Kopiere "EJD-STANDARD" til et testregnskab (#Kopiere DP til testskabelon) 4. Arbejde med kontoplanen i skabelonregnskabet (#Arbejde med kontoplan i skabelonregnskab) 5. Installation af App'en (#Installation af App) 6. Moms og test bogføringer (#Moms og testbogføringer) 7.Globale dimensioner og genvejsdimensioner (#7. Tvunge dimensioner) 8. Tvunge dime...

02 Opret Stamdata

1. Indledning Der er forskellige tilgange til at oprette stamdata. Nogle er mere automatiserede end andre. Den manuelle process rummer færrest fejl og anbefales til brugere, der endnu er ved at tillære Business Central & Dynamics Property. Hvis du er ny til Dynamics Property / Business Central, og vil du selv oprette dine stamdata, anbefales det at du opretter dine stamdata manuelt (proces 2-a). Ved større mængder af stamdata kan der bruges "konfigurationspakker". Her udfyldes et Excl-reg...

02-a Opret stamdata manuelt

Indledning Nærværende artikel afgrænset til den manuelle proces. Den manuelle oprettelsesproces, kan finpudses - eksempelvis om debitor skal oprettes på sammen med lejeren, eller at der skal vælges en "beboerskabelon" fra en liste eller ej! Mange af indstillingerne finder du på Lejeforholdstypekortet, der er tilknyttet lejemålstypen. Når der oprettes en lejer, oprettes der potentielt også tomgang, For at få oprettet tomgang korrekt, skal de ældste lejere på et givet lejemål oprettes fø...

03 Åbningsbalance og kladder

Quick Links 1. Indledning (#Indledning) 2. Åbningsbalancens typiske områder (#3. Kladdetyper der ofte anvendes) 3. Kladdetyper, der ofte finder anvendelse (#3. Kladdetyper der ofte anvendes) 4. Finanskladden (#4. Finanskladden) 5. Udfyld kladdelinjer (#5. Udfyld finanskladdelinjer) 6. Åbningsposter til bank, debitor og kreditor (#Åben bank deb kre) 7. Åbningsposter Depositum, forudbetalt leje, aconto vand og varme mv. (#Åbningsposter deposita m.v.) 8. Tjek result...

04 Opsætning af forretningsstyring (avanceret)

1. Indledning Der gøres udtrykkeligt opmærksom på at, der i forbindelse med opsætning af forretningsstyring rettes i centrale finansopsætninger, der påvirker systemets grundlæggende adfærd . Opsætningen bør derfor kun foretages af øvede brugere. Potentielt kan arbejdet omfatte mange regnskaber, og der derfor tilsvarende tidskrævende at sætte op. Dimensionsregler ændres og derfor vil det også ændre sig, hvad der er tilladt at bogføre! Den kombination gør at det er en opsætning der skal t...

05 Opsæt forbrugs- og fordelingsregnskaber

Et fordelingsregnskab behandles i Dynamics Property som et specialtilfælde af et forbrugsregnskab. Forbrugs- og fordelingsregnskaber er beskrevet i manualen til Dynamics Property i afsnittet forbrugsregnskaber (https://www.manula.com/manuals/dynamics-property-aps/dynamics-property-bc/1/da/topic/forbrugsregnskaber). De enkelte skridt, der beskriver hvorledes forbrugsregnskabet opsættes kan du ligeledes finde i samme kapitel (https://www.manula.com/manuals/dynamics-property-aps/dynamics-propert...

06 Opsæt betalingsservice

Opsætning af betalingsservice Dette er en guide til at oprette betalingsservice i Dynamics Property. Du kan få en introduktion til betalingsservice via vores artikel angående betalingsservice (https://dynamicsproperty.ladesk.com/928549-Introduktion-til-betalingsservice) som vi beder dig læse inden du går i gang med at følgende denne guide. Denne opsætning tager afsæt i at der anvendes flere PBS-aftaler i et styringsregnskab. Opsætningen kan foretages i flere varianter. Nærværende er mao. bl...

09 Åbningsposteringer - se hvordan.

Opvarmning til lektionen - konfigurationspakker, hvordan virker de. I denne lektion kan du se hvordan man laver åbningsposteringer for: - Finansposter - Bank - Åbne debitorposter - Åbne kreditorposter - Depositum - Forudbetalt leje - AC ydelser I lektionen refereres til rapidstart pakke og eksempdata. Dem finder du her Configuration Packages (https://dynprop.sharepoint.com/:f:/s/DPLibrary/EuYFvB2ta0pLuQkeuwLsDKoBNrwef6oEL4x3TXHnew19Cg?email=per%40dynamicsproperty.dk&e=ul...