00 Overblik

Der en række aktiviteter, der typisk skal være udført før en typisk idriftsættelse af Dynamics Property kan pågå. Skidt 1 til 4, skal ofte være på plads inden en idriftsættelse. Disse kan i rækkefølge og overskriftsform sammenfattes som nedenstående:

Det varierer hvilken idriftsættelse man tilstræber. I visse tilfælde kan en finans idriftsættelse give mening. Her fokuserer man på at få finansen på plads, men anvende en reduceret oprettelse af stamdata for at få produceret rette dimensioner til anvendelse ved åbningsposteringer.

  1. Opsætte finans
  2. Oprette stamdata: 
    • Klienter, Ejendomme, Lejemål og lejere m.m.
  3. Opsætte finanskladder og bogføre åbningsposteringer
  4. Definere og indgive Attributter
  5. Definer tjeklister
  6. Definer brevskabeloner
  7. Definer forbrugsregnskaber