05 Opsæt forbrugs- og fordelingsregnskaber

Et fordelingsregnskab behandles i Dynamics Property som et specialtilfælde af et forbrugsregnskab. 

Forbrugs- og fordelingsregnskaber er beskrevet i manualen til Dynamics Property i afsnittet forbrugsregnskaber.

De enkelte skridt, der beskriver hvorledes forbrugsregnskabet opsættes kan du ligeledes finde i samme kapitel