Sammentællinger vises ikke i balancen, hvorfor?

Hvis dine sammentællinger ikke vises i balance rapporten mv., er det sandsynligvis fordi tællerne på kontoplanen ikke er sat korrekt op. For hver fra-sum, skal der være en tilhørende til-sum. 

Skridt 1. Start med at indykke finanskonti

 

Skridt 2. 

 Svar ¨Ja' på Promt

 

Skridt 3. Ret evt. fejl

 

Fra-summer og til-summer, skal opfattes som parenteser. "( )" ,

Har du kun en højre-parantes får du en fejl. Der skal ALTID være en fra-sum for hver til-sum. 

Vi retter fejlen ved at oprette en konto med ny Fra-sum. (det kunne også være en manglene "Til-sum" så ville det være en sådan konto vi skulle oprette! 

Vælg evt. 'Ny' (= +) konto. Giv kontoen et navn. Dernæst skal du vælge det er en 'Starttotal', og ikke bogføring! 

 

Er der en starttotal for hver sluttotal, er du nu klar til at prøve at indrykke kontoplanen igen. Er der en starttoital for hver sluttotal, går det godt. Er der derimod ikke en starttotal for hver sluttotal, eller omvendt må du fortsætte med at oprette en konto med enten en starttotal eller en sluttotal, alt efter hvad der mangler for at få samme antal af hver.

Du kan bare trykke på 'indryk kontoplan' så mange gange du lyster. Når det er på plads vil Business selv angive tællerne!

 

 

Business Central vil herefter selv lave sammentællingen, så den skal du ikke bruge tid på!