Hvordan får jeg en finanskontoanalysevisning over i Excel?

Spørgsmål: Jeg har lavet en analysevisning af mine finanskonti, kan jeg få den over i Excel? Svar: Ja, men vejen er lidt anderledes end den "vanlige" Excel-knap i oppe i højre side. Hvordan gør jeg? 1. Start med at få ind på kontoplanen og vælg 'Oversigt over konti' 2. Definer rette vising - alt efter behovet 3. For at eksportere til Excel skal du stå på hovedbilledet. Klik evt. et eller andet tilfældigt sted i hovedbilledet eksempelvis i 'Navn' kolonnen 4. Højreklik nu, vælg 'Eksporter" o...

Hvordan kan jeg trække en oversigt over en bogført opkrævning?

Spørgsmål: Hvordan kan jeg trække en oversigt med summeringer over en bogført opkrævning? Svar: Ved hjælp af den bogførte opkrævning og tilhørende rapport. Hvordan: 1. Find den bogførte opkrævning 2. Sæt filter 3. Angiv at du vil se en afsluttet opkrævning 4. Vælg udskriv 5. Foretag valg på hvad der skal afstemmes på - her måske blot "Ydelsestype". Dernæst vælg 'Udskriv'. 6. Gå til bunden af rapporten for at se afstemningen

Hvordan vælger jeg korrekte afsenderinformationer på fakturaer når jeg sender mails?

Spørgsmål: Hvordan vælger jeg rette fakturalayout når jeg sender fakturaer per mail. Jeg får ikke ikke et skærmbillede frem med oplysninger, så hvordan hænger det sammen? Svar: Business Central husker som standard det filter som du brugte sidste gang du valgte "udskriv". Så du skal først Udskrive rapporten med de korrekte parametre engang. Efterfølgende vil valget blive husket, indtil der vælges noget andet) Trykker du på andet end 'Udskriv' vil filtret ikke blive husket!!!!!! Eksempel: ...

Min opkrævningsforsendelse/samleforsendelse til betalingsservice fejler, hvorfor det?

Spørgsmål: Min opkrævningsforsendelse/samleforsendelse til betalingsservice fejler, hvorfor det? Svar: Der kan naturligvis være flere årsager.Mange gange kan der dog være kommet en ny lejer til, og er denne forsynes med betalingsformskoden 'NETS' skal den nye lejer have et "Kundeinformationskort". Er dette glemt vil opkrævningsforsendelsen/samleforsendelsen få status 'Fejlet". Løsning: Er det glemt at oprette et kundeinformationskort, kan kundeinformationskortene let oprettes fra selve forsend...

Jeg kan ikke opsige en lejer, hvorfor det?

Spørgsmål: Jeg kan ikke opsige en lejer, hvorfor det? Svar: Der kan være årsager, men ofte er det fordi systemet forsøger at lukke igangværende reguleringslinjer (jf. ejendomsopsætning - se nederst) automatisk, men at dette ikke er muligt. Har du en reguleringslinjer, der starter (i eksemplet 01-01-2025) efter lejeforholdet slutter (i eksemplet 01-01-2024), vil du få en fejl, når du forsøger at opsige lejemålet, da der er en reguleringslinje der skal håndteres manuelt. Løsning: Slet eller...

Hvordan ser jeg status på Continia services?

Spørgsmål: Er der en mulighed for at jeg selv kan tjekke om alt kører som det skal hos Continia? Svar: Som forhandler bliver vi løbende informeret om driftsforstyrrelser. Det er ikke praktisk muligt for os at føde disse videre til vore kunder, da det også drejer sig om mindre forstyrrelser. Men du kan altid selv tjekke status her: https://status.continia.com/?_ga=2.171769056.1190387748.1706690603-152959257.1638273002

Der er bogført tomgang på et lejemål, men det er blevet genudlejet. Hvad gør jeg?

Spørgsmål: Der er blevet bogført tomgang på et lejemål, men vi har været heldige at udleje lejemålet igen. Svar: Bogføring af tomgang sker via en salgsfaktura. Du skal således: 1. Finde den bogførte salgsfaktura med tomgang 3. Se efter fakturaen der hører lejemålet til, og annullér fakturaen: Når du sletter fakturaen bliver raten der hører falkturaen til genåbnet. (arbejdes der med tilbageførsel af tomgang dannes der en modsat rettet salgsfaktura til lejemålet og tomgangsdeb...

Hvorfor er adressen forkert på huslejeopkrævningen dannet af betalingsservice?

Spørgsmål: Hvorfor er adressen forkert på huslejeopkrævningen dannet af betalingsservice? Supplerende kommentar: Det er jo sat rigtigt op på lejeren. Svar: Ja, det er rigtigt at definere en anden opkrævningsadresse på lejeren. Men det er kundeinformationskortet, som forsendelsesadressen betalingsservice benytter. Adressen på lejeren og kundeinformationskortet vil mange gange være ens men ikke altid! Løsning: a) Gå ind på lejeren, sørg for at den alternative faktureringsaddresse, er anført ...

Min ydelse bliver slået sammen med en anden, hvorfor det?

Spørgsmål: Min ydelse bliver slået sammen med en anden, hvorfor det? Svar: Det er sikkert fordi der er sat en præsentationstype på ydelsen. Fjernes præsentationstypen "LEJE" i fra "DÆKNINGSBIDRAGET" hvis linjen ikke visningsmæssigt blive slået sammen med øvrige linjer. En ændring af præsentationstypen påvirker ikke, hvordan linjen mv. kan reguleres men alene hvordan den fremtræder. En ændring af præsentationstypen påvirker eksempelvis ikke hvorvidt linjen er leje eller ej i relation til ...

Jeg har en ydelse, der opkræves 2 gange med samme beløb, hvorfor det?

Spørgsmål: Hvorfor opkræver systemet en ydelse 2 gange med samme beløb? Svar: Grunden til at den opkræver dobbelt, er fordi at der ligger dobbelt rater. Og du kan næsten være helt sikker på, at når systemet har dannet dobbelt rater til en ydelseslinjen, så er det fordi at linjen ikke bliver vægtet. Slet rater, fjern fluebenene, synkroniser igen, lav opkrævning. Du skulle nu få 1 opkrævning. Du kan læse mere om vægtning (https://dynamicsproperty.ladesk.com/466621-Overordnet-om-v%C3%A6gtning...

Hvordan laver jeg nye opkrævningsperioder?

Spørgsmål: Hvordan danner jeg nye opkrævningsperioder? Svar: Søg på opkrævningskalendre Følgende billede fremkommer: Der kan oprettes nye perioder for alle opkrævningskalendre, Her vælger vi eksempelvis 'MÅNED'. Stå på linjen måned og tryk "Rediger" Vælg 'Opret perioder' Angiv optil dato og tryk 'OK' Tjek at perioderne er oprettet ved at kigge nederst under perioder på opkrævningskortet

Kan jeg styre adressen som huslejeopkrævningen sendes til for en lejer?

Svar: Ja, via lejerkortet i kombination med debitorkortet og kundeinformationskortet (betalingsservice) alt efter det ønskede resultat. Forklaring: Adresseringen af fakturaer sker som udgangspunkt ved at trække adresseoplysningerne på lejerkortet til salgsfakturaen under opkrævningskørslen. Når der dannes en 601 opkrævningsfil til betalingsservice, anvendes endvidere oplysninger fra kundeinformationskortet. Så opsætningen bestemmer mao. adresseringen af opkrævningen. Ved at sætte suppl...

Hvordan sletter jeg et indgående dokument igen?

Spørgsmål: Jeg har vedhæftet et indgående dokument, men det var en fejl og jeg ønsker det slettet igen, hvordan gør jeg det? Svar: Er du i en finanskladde stiller du dig på rette linje. Er du på et bogføringsbilag vælger du det. Processen er den samme. Skridt 1: Tryk på "V" til højre for indgående bilag Skridt 2: Vælg "Indgående bilag". Skridt 3: Vælg administrer og klik på "Slet" Det indgående bilag er nu slettet.

Hvordan tilmelder jeg en kunde til betalingsservice?

Spørgsmål: Hvordan er det jeg til melder en kunde til betalingsservice? Svar: Til hver lejer, hører der en debitor. Skal lejerens opkrævninger sendes til Nets, skal betalingsformskoden være Nets på lejerkortet. Normalt vil man ligeledes sætte betalingsformskoden på debitoren til "Nets". Hver debitor, har et kundeinformationskort. Inden processen startes op skal lejeren og debitoren, således være oprettet. Skridt 1: find "Kundeinformationslisten" Skridt 2: Klik på den og åben den. Skridt 3: K...

Hjælp nogle af mine menupunkter er forsvundet, hvorfor det?

Spørgsmål: Hvorfor kan jeg ikke længere se alle menupunkter? Svar: Dette spørgsmål, bør nok ikke være under "FAQ" da dette sker relativt sjældent. Men der kan være tale om at nogle har ændret dine borgerrettigheder. Der kan imidlertid også være tale om, at der er gået rod browserens "cache". Pørv at trykke Ctrl + Shift + Delete. Det giver nedenstående: Tryk på Ryd Data. Gå ind igen, se om menupunkterne er kommet igen. Bemærk processen sletter ikke dine passwords osv.

Kan jeg opkræve første depositum i flere rater

Spørgmål: Vi har indgået en aftale med en lejer om at depositum skal indbetales i 3 rater. Kan jeg det? Svar: Ja naturligvis. Der er flere veje. Den letteste vej er nok bare at bruge ydelsestypen 'Depostum' på lejeren. Den er allerede oprettet så konteringen vil forløbe problemfrit. Lad os sige det er 9.000,00 kr. der skal opkræves i 3 rater. Skridt 1: Find lejeren og åben lejerkortet. Skridt 2: Find sektionen "ydelseslinjer (Kombineret) på lejerkortet. og udvid det. Skridt 3: Vælg "...

Hvorfor er der forkerte tegn i mine opkrævninger til lejerne fra betalingsservice?

Svar: Det er fordi det forkerte tegnsæt er forbundet med dit Dataleverandørnummer. Løsning: Oplys CVR. nummeret på det selskab, der er registreret som dataleverandør. Bed Mastercard tjekke at tegnsættet er sat til "ISO8859-1" som er det format som opkrævningsfilerne i Dynamics Property dannes i. Opret en sag hos BS support https://www.betalingsservice.dk/erhverv/selvbetjening - så du et sagsnummer og skriv desuden til it-servicedesk@mastercard.com (mailto:it-servicedesk@mastercard.com)

Min udbetalingskladde driller, når jeg skal lave et udbetalingsforslag, hvorfor det?

FIK og bank, hvordan det virker er ikke særligt veldokumenteret fra Microsofts side, nok fordi funktionaliteten ligger i den danske lokalisering. FIK koder og betalingsreferencer er tæt knyttet. Brug som hovedregel kun betalingsreference feltet, hvor du anvender betalingsmetoden 'FIK 71' osv. En anden anvendelse kan give fejl som nedenstående når betalingsforslaget dannes i udbetalingskladden: Ejendomsløsningen er som standard opsat med nedenstående: I Danmark og benytt...

Min lejer statistik er tom, hvordan kan det være?

Har finansposterne de rette dimensioner, dvs. de har lejernummeret tilknyttet som dimension, jf. nedenstående: findes svaret i opsætningen af "finanskontofiltre". Er du ved at opsætte et nyt system og har omdøbt finanskonti, vil finanskontonumrene i filtrene ikke blive omdøbt, hvilket skyldes at filtre i Business Central er tekst. Kodefelter omdøbes automatisk af Business Central, men ikke indholdet i tekstfelter. Omdøbning af finanskonti medfører ofte at finanskontofiltrene skal aj...

Er dimensionsrettelser tilladte?

Svar: Generelt fraråder vi kraftigt brugen af dimensionsrettelser. Da et forkert hierarki af dimensioner, vil resultere i fejlagtige resultater i løsningen. Et scenaria, hvor dimensionsrettelser bestemt ikke bør foretages er, hvis du anvender forretningsstyring. Vi fragter IKKE korrektionerne til klient- /og eller administrationsregnskaber, hvorfor du helt sikkert vi opnå en tilstand hvor klientregnskaber og styringsregnskabers balance ikke længere passer sammen. Så her bør du helt helt afstå ...

Sammentællinger vises ikke i balancen, hvorfor?

Hvis dine sammentællinger ikke vises i balance rapporten mv., er det sandsynligvis fordi tællerne på kontoplanen ikke er sat korrekt op. For hver fra-sum, skal der være en tilhørende til-sum. Skridt 1. Start med at indykke finanskonti Skridt 2. Svar ¨Ja' på Promt Skridt 3. Ret evt. fejl Fra-summer og til-summer, skal opfattes som parenteser. "( )" , Har du kun en højre-parantes får du en fejl. Der skal ALTID være en fra-sum for hver til-sum. Vi retter fejlen ved at opre...

Hvorfor kan jeg ikke slette en finanskonto?

Der er 2 centrale blokeringer for at slette finanskonti. a. Den første "Bloker sletning af finanskonti", er fordi Microsoft virkelig prøver at sikre at folk ikke sletter finansdata ved en fejl. Men ønsker du at slette finanskonti (de skal være uden posteringer), bør du gøre nedenstående: Sættes indstillingen, f.eks. til 1. januar 2020, så får man en besked, hvor man skal bekræfte sletningen af kontoen, fordi der er poster på kontoen efter 1. januar 2020 – også selvom saldoen på kontoen e...

Hvordan tilbagefører jeg en lejeopkrævning til en lejer?

Svar: Du retter den lettest en lejeropkrævning ved at lave en salgskreditnota ud fra den allerede bogførte salgsfaktura. Forklaring: Når du har lavet en lejeopkrævning, sker det at dannede og bogførte salgsfakturaer må tilbageføres, også uden der nødvendigvis er gjort noget forkert. Det kunne eksempelvis være at opkrævningerne er blevet lavet den 20. i måneden og en lejer har måske har opsagt sit lejemål, og således hæfter for eksempelvis 3 måneders leje. Udlejer er pligtig til at imødekomme l...

Hvorfor er det kun min leje der reguleres og ikke depositum mv.?

Denne artikel forudsætter at opsæt er korrekt, dvs. der er attributter på lejeren, deposita og forudbetalt leje er bogført korrekt samt at reguleringslinjerne peger på rette ydelseslinje. Fremfor at tænke på reguleringen som udførelsen af en reguleringsmetode, er det arbejdsteknisk mere hensigtsmæssigt at tænke der skal ske en "regulering". Reguleringen er i nedenstående tilfælde en nettoprisindeksregulering men også en forholdsmæssig regulering af depositum og forudbetalt leje. Det b...

Hvordan laver jeg en sandkasse at teste i?

Svar: Har du noget komplekst, der skal testes er det en god ide at lave en kopi af dit driftsmiljø, så du får en sandkasse at teste det i. På den måde kan du undgå tidskrævende oprydninger i dit driftsmiljø. I denne artikkel (https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/tenant-admin-center-environments-copy) beskriver Microsoft processen.

Mine oplysninger på lejer- og/eller debitorkortet driller, hvordan kan det være?

Når oplysninger på debitorkortet driller i kombination med at der arbejdes med lejerkortet, skyldes det om regel at lejer som sat til at være debitor. Det betyder at oplysninger på lejerkortet synkroniseres med debitorkortet og omvendt. Så er e-mailfeltet på lejerkoprtet blankt, vil e-mailfeltet på debitorkorer også blive blankt, når feltet forlades. I 90% af tilfældende er debitor og lejer identiske, så det er smart at data ikke skal indgives dobbelt her, men det kan også synes "mystisk" nå...

Hvorfor finder jeg ikke oplysninger om standard processer og fejl i fra standard Business Central i manualen?

Dynamics Property bygger på en stor "værktøjskasse", nemlig "Business Central". Business Central udvikles og opdateres løbende af Microsoft. I praksis ville det være umuligt for os at vedligeholde en sådan dokumentation og sikre den er" up-to date". Det gode er, at Microsoft gør dette efterhånden som nye funktioner mv. udvikles. Du kan finde vejledningen til Business Central tilgængelig på Microsofts hjemmeside (https://learn.microsoft.com/da-dk/dynamics365/business-central/). Dynamics Proper...

Jeg ønsker at tilføje oplysninger til min salgsfaktura - kan jeg det?

Salgsfakturaen som den ligger er vores udkast til en salgsfaktura. Da vores layout hørende til salgsfakturaen er lavet i Word, kan brugeren ændre layoutet. Det sker ved at udlæse det eksisterende word-layout. Rette i layouted i word og indlæse det rettede layout, der således overtager det oprindelige layout's plads. Bemærkningerne i denne beskrivelse ligeledes dækker "salgskreditnotaen". I dette eksempel vil vi tilføje følgende til en salgsfaktura's layout: - En dum statisk tekst "DKK" ...

Hvordan installerer jeg en opdatering til Dynamics Property?

Når der er kommet en opdatering til Dynamics Property fremgår opdateringen i App oversigten i Business Central's aministrationscenter. Du skal have administrative rettigheder som minimum til i Dynamics 365 i Office 365 administration. Partnere eller IT-supportere kan være deligerede administratorer. Du kan læse mere om best-practice processen med at installere opdateringer på Microsoft's hjemmeside (https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/tena...

Kan jeg trække finansbalance uden ejendoms. dim. ?

Problemstilling: Der skal trækkes en finansbalance og denne skal indeholder poster uden en given dimension, eksempelvis "EJENDOM". Det kan være en revisorregning eller andet for virksomheden, der ikke relaterer sig til en ejendom. Svar: Du kan ikke som standard finde de poster der er ført uden ejendomsdimension, men I Dynamics Property kan du.! Gennemgang af svaret: 1. Gå ind på kontoplanen 2. Lav drill down 3. Slet filtret på "Finanskontonummeret" - du kigger nu på finansposter...

Hvordan får jeg en anden betalingsbetingelse på debitoren når jeg opretter en lejer?

Når du opretter en lejer, oprettes der en debitor ved samme lejlighed, hvis systemet er sat op til det debitoren får sine standard værdier fra en skabelon, og det er værdierne i denne skabelon der skal ændres såfremt der skal påsættes debitoren en ny standard betalingsbetingelse. På lejemålet ses en lejemålstypen, værdierne under denne angiver, hvordan forhold relateret til lejemålet oprettes, eksempelvis lejeren og debitoren som vi er interesserede i denne artikel. Find lejemålstyper...

Hvorfor kan jeg ikke ændre ydelseslinjen?

Problemstilling: Ydelseslinjen er låst for ændringer. Måske ønskes et beløb eller en dato ønskes ændret på linjen. Svar: Bagved ydelseslinjen er der dannet rater. Tillod systemet at ydelseslinjerne frit kunne ændres, ville det kunne skabe uoverensstemmelse mellem de bagvedliggende rater og ydelseslinjen. Derfor vil svaret næsten altid være at du skal slette ikke opkrævede rater og dernæst kan du forsøge at ændre ydelseslinjen. Skal den oprettede ydelseslinje erstattes af en anden linjetyp...

Kan jeg rette lejemålstypen på et lejemål?

Svar: Ja, du kan rette lejemålstypen på et lejemål ved at følge vejledningen i denne artikel. Indledende bemærkninger Bemærk rettelsen gælder kun fremadrettet. Har du således lavet posteringer på et lejemål med en forkert lejemålstype, er der med god sandsynlighed lavet fejlagtige opkrævninger med forkerte transaktioner til følge. Skulle det eksempelvis have været 'ERHVERV' men er BOLIG, vil lejen nok skulle være med moms, men er blevet opkrævet uden moms. Er en lejemålstype forkert, ...

Hvorfor kan jeg ikke bogføre i et nyt regnskabsår?

Det er standard BC-funktionalitet der tillader bogføring i en ny regnskabsperiode. 1. Se efter at "Opsætning af Finans" har de rigtige datoer. Det vil eksempelvis ikke være muligt at bogføre per 15-01-2023 i nedenstående eksempel. Løsning: Sæt datoerne korrekt 2, Regnskabsperioder skal være oprettet korrekt. Søg evt. efter "Regnskabsperioder". Var regnskabssåret 2023 ikke oprettet ville det eksempelvis ikke være muligt at bogføre per 15-01-2023. Løsning: Opret regnskabsperioder.

Jeg benytter forretningsstyring, kan jeg lave en manuel salgsfaktura med rette nummer?

Svar: Ja det kan du lave fra klientkortet, jf. nedenstående. Det er en god ide, at lave en faktura fra klientkortet, da fakturaen så havner i rette nummerserie. Brug evt. standard nummerserien til administrationsregnskabet. Trin 1: Åben klientkortet Trin 2 Trin 3 Trin 4 - påsæt relevante dimensioner Den dannede fakture har ikke påsat dimensioner, når den oprettes.