Kan jeg rette lejemålstypen på et lejemål?

Svar: Ja, du kan rette lejemålstypen på et lejemål ved at følge vejledningen i denne artikel.

 

Indledende bemærkninger 

Bemærk rettelsen gælder kun fremadrettet. Har du således lavet posteringer på et lejemål med en forkert lejemålstype, er der med god sandsynlighed lavet fejlagtige opkrævninger med forkerte transaktioner til følge. Skulle det eksempelvis have været 'ERHVERV' men er BOLIG, vil lejen nok skulle være med moms, men er blevet opkrævet uden moms.

Er en lejemålstype forkert, kan der være lavet forkerte opkrævninger. Denne artikkel omhandler alene, hvordan Lejemålstypen kan skiftes så opkrævningerne bliver korrekte fremadrettet. 

Forkerte bogførte beløb, skal evt. tilbageføres. Det kunne eksempelvis ved at lave salgskreditnotaer på bogførte salgsfakturaer og lave salgsfakturaer påny via opkrævninger for at få konteringen på plads. Der er flere veje oprydningen skal pågå. Nærværende artikel omhandler alene, hvorledes lejemålstypen kan skiftes. Evt. ny skabte debitorposter skal sikkert ikke medtages til opkrævningsservice igen. Husk at komme hele vejen rundt om den tidligere historik!

Når der er brug for at skifte en lejemålstype, er der typisk tale om en oprettelsesfejl. Intentionen er at "Lejemålstypen" er statisk. Den er ikke beregnet til at blive skiftet rundt!

 

Vejledning for at rette 

Trin 1: Start med at rydde op, tilbagefør evt. salgsfakturaer der måtte være oprettet forkert ved at lave tilbageførsler. Læs evt.artiklen omhandlende denne proces. 

Trin 2. Find det pågældende lejemål, og åben lejemålskortet. 

Trin 3: Slet ikke opkrævede rater det åbnede lejemålskort

 

Trin 4: Åben lejerkortene tilhørende lejemålet og ret lejeforholdstype og evt. opsigelsesvilkår

 

Trin 5: (fortsat på lejerkortet) Ret opkrævningsgruppen fra eksempelvis "ERHVERV" til "BOLIG"

Trin 6: Tjek at startdatoerne på ydelseslinjerne er som ønsket. Ret evt. til ønskede værdier.

Trin 7: Synkroniser rater

Trin 8: Kør opkrævningsparat