Kan automatisk bilagsvedhæftet slås fra?

(Dynamics Property har i denne proces ingen holdning til om pdf. filer bør vedhæftes eller ej)

 

Svar: Ja det kan det! Vær opmærksom på, at så fungerer systemet som hidtil, og der vedhæftes ikke salgsfakturaer som pdf. filer til finansposterne. 

a. Søg efter "Opsætning af digitale bilag", og vælg "Postopsætning":

 

 

b) deaktiver vedhæftning af pdf. filer.

 

 

b. Slå automatisk genererede bilag fra ved at fjerne flueben i "Generer automatisk"  og Sæt Checktype til "Ingen Check"