Hvordan tilmelder jeg en kunde til betalingsservice?

Spørgsmål: Hvordan er det jeg til melder en kunde til betalingsservice?

Svar: Til hver lejer, hører der en debitor. Skal lejerens opkrævninger sendes til Nets, skal betalingsformskoden være Nets på lejerkortet. Normalt vil man ligeledes sætte betalingsformskoden på debitoren til "Nets". Hver debitor, har et kundeinformationskort. Inden processen startes op skal lejeren og debitoren, således være oprettet.

Skridt 1: find "Kundeinformationslisten"

 

 

Skridt 2: Klik på den og åben den. 

 

Skridt 3: Klik på "Ny" for at oprette et nyt kundeinformationskort

Der kommer et skærmbillede op, hvilken debitor der kundeinformationskortet skal oprettes til:

Skridt 5: Vælg debitoren Klik på Ok. - et forudfyldt kundeinformationskort kommer op. 

Skridt 6: Indtast PBS-Nr. og debitornummer på kortet

 

Skridt 7: tryk på de 3 prikker på "Nets kundenunr."

Husk at ramme de rigtige 3 prikker!

Kundenummeret bliver nu tildelt:

 

 

 

Skridt 8: Tag evt. stilling til hvordan adressen skal opdateres:

 

 

"Nej" Betyder at adressen der sendes til betalingsservice altid er det der står på kundeinformationskortet, hvad end der står på det!

Ofte det rigtige valg: "Til Lejers/debitors" betyder at adressen sættes til enten lejerens, hvis der på lejerkortet er angivet en adresse under adresser, der skal sendes til. Er der ikke defineret en adresse her, trækkes adressen til opkrævningsfilen fra debitorkortets adressefelter. Kundeinformationskortet bliver automatisk opdateret. Bemærk er lejer "IKKE" debitor (jf. feltet på lejerkortet", vil adresserne naturligvis ikke blive trukket fra debitorkortet.

Debitors betyder at adressen altid tages fra debitorkortet. 

 

Er der glemt at blive oprettet et kundeinformationskort, vil man komme til det når man forsøger at sende sin opkrævning til Nets. Så det er ikke fatalt at glemme, man kommer blot til at gøre det senere.

 

Husk du kan altid tjekke adressen ved at trykke på opdater adressefelter.

Der skal være oprettet et kundeinformationskort for hver debitor der har betalingsformskoden Nets, eller hver lejer (og dermed den debitor på lejerkortet), der har betalingsformskoden 'Nets'!