Kan jeg styre adressen som huslejeopkrævningen sendes til for en lejer?

Svar: Ja, via lejerkortet i kombination med debitorkortet og kundeinformationskortet (betalingsservice) alt efter det ønskede resultat.

Forklaring: Adresseringen af fakturaer sker som udgangspunkt ved at trække adresseoplysningerne på lejerkortet til salgsfakturaen under opkrævningskørslen. Når der dannes en 601 opkrævningsfil til betalingsservice, anvendes endvidere oplysninger fra kundeinformationskortet. Så opsætningen bestemmer mao. adresseringen af opkrævningen.

 

 

Ved at sætte supplerende adresseoplysninger op på lejeren, overstyres kan oplysningerne på lejerkortet. Det gøres som følger:

Skridt 1: Sæt adressen på lejerkortet, jf. nedenstående.

 

Sæt evt. perioden som beboelsesperiode, Nu gælder den indtastede adresse som forsendelsesadresse.i beboelsesperioden. Bemærk der kunne også opsættes en adresse før indfytning og en efter fraflytning.

Tjek altid den gældende adresse på et givet tidspunkt ved på lejerkorte at indtaste en værdi i forsendelsesdato. Der kan jo være forskellige datoer i spil for forskellige tidspunkter.

 

At indtaste en værdi i feltet "forsendelsesdato" ændrer ikke noget, men er blot til tjek for hvilken adresse der er gældende på et givet tidspunkt!

 

Skridt 2O: Om Betalingsservice

"Kundeinformationskortet" håndterer adresseringen til betalingsservice for den enkelte lejer i 601 filen (filen der indeholder opkrævningen).

På kundeinformationskortet til betalingsservice kan suppleres med en dynamisk regel, så adresseringen til betalingsservice altid er ajour med hvad der står på lejerkortet og&eller debitorkortet. Gør du ikke noget kommer adresseringen fra de værdier der nu engang står på kundeinformationskortet, hvor værdierne i første omgang blev sat efter foregående principå. 

Der er følgende muligheder på kundeinformationskortet:

 

Nej = adressen til betalingsservice kommer fra kundeinformationskortet som det nu engang står.

til lejers/debitors. Systemet forsøger først at finde en adresse under tilknyttede adresser på lejerkortet, jf. ovenstående, Er der ikke defineret en supplerende adresse, tages debitors adresse som forsendelsesadresse til betalingsservice.

Til debitors. Adressen til betalingsservice tages fra debitorkortet Adressen opdateres inden afsendelsen.

Adressen opdateres inden afsendelsen, hvis der vælges enten "lejers/debitors" eller "Debitors"