Hvorfor er det kun min leje der reguleres og ikke depositum mv.?

Denne artikel forudsætter at opsæt er korrekt, dvs. der er attributter på lejeren, deposita og forudbetalt leje er bogført korrekt samt at reguleringslinjerne peger på rette ydelseslinje. 

Fremfor at tænke på reguleringen som udførelsen af en reguleringsmetode, er det arbejdsteknisk mere hensigtsmæssigt at tænke der skal ske en "regulering". Reguleringen er i nedenstående tilfælde en nettoprisindeksregulering men også en forholdsmæssig regulering af depositum og forudbetalt leje. 

 

Det betyder når du udfører reguleringskørslen bør billedet udfyldes som 

Men ikke eksempelvis nedenstående:

Filtreringen udvirker at de 2 andre reguleringsmetoder udelades grundet filtreringen, således det kun er lejen der vil blive reguleret.

Da en bogført regulering IKKE kan tilbageføres er det altid en god ide at kigge afstemningerne igennem, som eksempelvis nedenstående: 

Samme information fremgår af det enkelte reguleringsbilag og reguleringsrapporten. Derfor er der noget der skal rettes inden reguleringen bogføres. 

Er reguleringsbilagene fejlagtigt blevet bogført, må værdierne på de pågældende ydelseslinjer tilbageføres. Hvorvidt det optimalt at udføre reguleringen påny eller simpelhen tilrette de dannede bilag så de pakker med reguleringen, er her optil en vurdering af omfang osv., men reguleringsdatoer osv. bør sættes så næste regulering kan udføres fejlfri.