Jeg ønsker at tilføje oplysninger til min salgsfaktura - kan jeg det?

Salgsfakturaen som den ligger er vores udkast til en salgsfaktura. Da vores layout hørende til salgsfakturaen er lavet i Word, kan brugeren ændre layoutet. Det sker ved at udlæse det eksisterende word-layout. Rette i layouted i word og indlæse det rettede layout, der således overtager det oprindelige layout's plads. Bemærkningerne i denne beskrivelse ligeledes dækker "salgskreditnotaen". 

I dette eksempel vil vi tilføje følgende til en salgsfaktura's layout:

  1. En dum statisk tekst "DKK" 
  2. Klientens e-mailadresse og 
  3. Klientens telefonnummer

Arbejdet foregår mellem Microsoft Business Central og MIcrosoft Word.

 

Skridt 1 Klargøring af Word.

For at man kan rette i fakturalayoutet skal man have "Udvikler"-fanen vist i Word.

a) Åben Word

b) Tryk på "Filer"

 

c) Tryk på Indstillinger

d) Vælg Tilpas båndet

e) Sæt flueben i "Udvikler", hvis der ikke allerede er et flueben

f) Udvikler fanen vil nu blive vist i Word's redskabslinje.

 

 

Skridt 2 Se hvilket layout der anvendes i Business Central.

Der kan være flere dataset og layouts defineret i Business Central, så først skal vi undersøge det aktuelle layout.

Søg "Rapport Valg Salg"

 

Vælg faktura, se dernæst hvilket Rapport-Id der er tale om. 

 

Rapport-id'et der anvendes her er 6208044. Det rapportnummer kommer til vi at anvende et par gang i det efterfølgende, så det er en god ide at notere sig nummeret. 

 

Skridt 3 Eksporter layout +´datasæt til Word

Søg på Rapportlayout

 

Søg på '6208044'

 

Eksporter nu layoutet,

Word åbner - og du skal vælge "Aktivér Redigering"

På billedet ovenfor ser du hvordan fakturaskabelonen er oprettet pt. i Business Central. Der refereres til flettefelter i skabelonen. 

 

 

Skridt 4 Gem Layoutet på skrivebordet

Gem Layoutet på dit skrivebord kald det evt. "Ny_salgsfaktura.docx"

 

Skridt 5 Tilret layoutet

a) Den statiske tekst tilføjes - vi skriver blot "Alle beløb oplyst i DKK"

 

a) Nu skal vi have tilføjet klient-email og telefonnummeret. De vil variere alt efter klienten, så her har vi brug for flettefelter. Vi vi indsætter oplysninger lige efter teksten, men det kunne også være i eksempelvis en fodnote. 

I Word med dokumentet åbent vælg udvikler-fanen og XML Tilknytningsrude 

 

Vælg rapporten 6208044 i XML flyningsruden. Det er vigtigt at vælge der hvor rapporten er "6208044". Gør du ikke det fremkommer der ingen flettefelter! 

 

De tilgængelige felter fremkommer herefter, hvis der trykkes ">"Under Header: 

Listen af felter, der kan anvendes er lang, og fortsætter uden for billedet!

b) Tilføj felterne til dokumentet.

Det sker ved at stille sig i dokumentet på stedet, hvor feltet skal tilføjes. Find feltet på listen, højreklik - og vælg "Almindelig tekst"

Vælg "CompanyEMail" og "CompanyPhoneNo".

I eksemplet har vi skrevet lidt tekst før felterne.

 

 

Skridt 6 Gem dokumentet

 

Skridt 7 Indlæs dokumentet i Business Central

a. Søg på "Rapport layout"

 

b. Søg på Søg på '6208044' og stil dig på linjen med Word Layout, og vælg "Nyt Layout"

c. Vælg "Nyt layout"

Angiv "Layoutnavn" og Beskrivelse (det gør det lettere at finde layouted bagefter), eksempelvis som anført ovenfor.

 

 

d. Importer nu layoutet fra skrivebordet

 

e. Find layouted du gemte og tryk Åben

 

 

 

f. Angiv det nye layout som standard for rapporten

 

f. En bekræftelse fremkommer

 

 

Tryk "OK"

 

 

Skridt 8. Tjek layoutet virker

Vi finder det relevante klientkort og ser værdierne for telefon og mail.

 

Vælg "Udskriv"

Udfyld formen og tryk vis