Hvordan vælger jeg korrekte afsenderinformationer på fakturaer når jeg sender mails?

Spørgsmål: Hvordan vælger jeg rette fakturalayout når jeg sender fakturaer per mail. Jeg får ikke ikke et skærmbillede frem med oplysninger, så hvordan hænger det sammen?

Svar: Business Central husker som standard det filter som du brugte sidste gang du valgte "udskriv". Så du skal først Udskrive rapporten med de korrekte parametre engang. Efterfølgende vil valget blive husket, indtil der vælges noget andet)

Trykker du på andet end 'Udskriv' vil filtret ikke blive husket!!!!!!

 

Eksempel:

Brugeren benytter forretningsstyring. Derfor ønskes klientens informationer på salgsfakturaen. Den bogførte salgsfaktura skal sendes per mail.

 

 

 

Når du nu vælger "Mail" vil rapporten blive kørt med den gemte indstilling

 

Du kan altid tjekke at det ser korrekt ud inden mailen sendes ved at tjekke at vedhæftningen er korrekt. Dette sker ved at klikke på vedhæftningen.