1.9.4.22 - 31. juli 2023 (Ny funktionalitet og fejlrettelser)

Ny funktionalitet

  • Nyt felt på kladdeoversigten til at vise antallet af linjer i kladden.

Betalingsservice

  • Nyt felt på kundeinformationskortet (Gammelt Nets kundenr.) til angivelse af gammelt nummer hos BS. Denne information vil kunne bruges ved omdøbning af kundenumre hos BS i en 0605-fil (ny funktionalitet på vej).

Vigtigt omkring efterfølgende punkt. Denne indstilling SKAL passe med hvad der er specificeret hos BS. !! (Også, for avanceret brug og fejlfinding). Som standard er værdien sat til det indstillingen plejer at være, så hvis den ønskes ændret er det ledsaget af en henvendelse til betalingsservice om at de skal ændre deres opsætning af værdien!!!

  • Nyt felt på kreditoraftalekortet (Betalingsforsendelsesplan) som angiver hvornår BS danner 0602-filer til afhentning for aftalen. Standard er "Dagligt" som betyder at BS dagligt tjkker om en betaling er registreret hvorefter en 0602-fil dannes. Alternativt bruges "Efter afvisnings- og tilbageførselsfristens deadline" som betyder at filer først kan dannes efter den sidste frist (omkring d. 10 i måneden), hvilket betyder at kun den sidste transaktion før fristen ender i 0602-filen. Hvis den sidste transaktion er en tilbagetrækning (0237, 0239 eller 0299), så bogføres en ekstra indbetaling på hvad der tilbagetrækkes, da denne indbetaling ikke vil være transmitteret i nogen filer, da den skete før deadline og før tilbagetrækningen og BS altid kun sender den sidste. Denne automatiske indbetaling sker kun hvis ingen andre betalinger (fra BS) er bogført og udligner det opkrævet. 
  • Nye debug-muligheder (Også, for avanceret brug og fejlfinding) for betalinger af opkrævninger til BS. Der kan dannes "falske" 0602-filer til for opkrævning eller samleopkrævning, til brug i testning, fremvisning eller debugging af funktionalitet vedr. indbetalinger fra BS.

Fejlrettelser

  • Sikkerhedstjek ved sletning af ydelsestyper og -kategorier, så de ikke slettes hvis der er opsætning eller data der afhænger af dem.

Få opdateringen

Læs om i vores faq, hvordan du får opdateringen