1.9.2.40 - 10. september 2022 (Målrettet betalingsservice)