1.9.5.7 - 14. september 2023 (Ny funktionalitet og fejlrettelser)

Ny funktionalitet

Generelt:

 • Flere rapporter indsat i menuen og på rollecenteret, samt små rettelser til menupunkter i rollecenter.
 • Ny funktionalitet til at opdatere kontakt-oplysninger. Hvis en kontakt er oprettet til en debitor og debitoren er knyttet til lejeren og lejeren er sat til "Lejer er debitor", så vil ændringer på lejeren overføres til debitoren og blive ført til kontakten. Denne funktionalitet cil minimere antallet af advarsler når man danner bilag til en opkrævning, hvis debitor er lejer og man giver lejeren en e-mailadresse. 
 • Rettelser af slåfejl i oversættelser.
 • Antal forfaldne salgs- og købsbilag vises i rollecenteret

Tomgang:

 • Ny funktionalitet til at tilbageføre tomgang direkte på salgsbilag med modsatrettet linjer. 
 • Funktionaliteten slås til i Ejendomsopsætning ("Tilbagefør tomgang på bilag"), hvorefter feltet "" skal sættes på ydelsesbogføringsopsætning for hver ydelse der opkræves som tomgang. * Kontoen bør ligge i samme område i kontoplanen.
 • Opkrævningsparat tjekker om feltet "" er sat, hvis "Tilbagefør tomgang på bilag" er slået til.

Forretningsføring:

 • Ny knap på Bogført finansoverførsel som genvej til finansoverførselsposter. Disse poster viser hvad der er overført og kan bruges ved fejlsøgning.
 • Forbedringer til hastigheden ved dannelse af finansoverførsler i databaser med store datasæt (mange regnskaber og dimensioner). Hastigheden kan være over 100 gange hurtigere ved store datasæt!
 • Ny funktionalitet til at massebogføre finansoverførsler.
 • Nyt felt på finansoverførsler: "Antal linjer". Feltet vises antallet af linjer tilknyttet finansoverførslen, hvilket giver brugere en indikation om hvor meget der bogføres. Store overførsler tager længere tid at bogføre.
 • Kildeinformationer sættes nu på finansoverførselslinjer for bedre sporing af data fra bogførte overførsler.
 • Forberedt løsning til kommende funktionalitet vedr. lukning af regnskabsperioder fra forretningsføring.
 • Ny rapport: "Status forretningsføring". Den allerede eksisterende rapport "Sammenligning af klientkonti", giver en detaljeret sammenligning mellem styringsregnskabets balance per given dato med klientregnskabets saldi. Den nye rapport giver et samlet hurtigt overblik om balancerne stemmer ved at sammenligne summen af debet-posteringer. i styringsregnskabet per klient med klientregnskabets. Dvs. en hurtig måde at lave et tjek på om alt er ok. 


Rettelser: 

 • Tælleren viser er forkert antal igangsatte tjekliste på lejemåls- og lejerniveauet er rettet.
 • Forbrugsregnskaber. Fejl ved udlæsning af fil til Techem rettet.
 • Rettelser vedr. udlæsning af 0605-fil til Betalingsservice. Betalingsservice kan ikke omdøbe uden aftalenummer (selvom deres formater siger at de kan) og derfor SKAL et aftalenr. nu angives på kundeinformationskortet sammen med det gamle kundenr. før at en kundes nummer kan omdøbes. 
 • Rettelser til "Søg efter poster"-funktionalitet (tidligere benævnt Navigér) vedr. forretningsføring. Noget af funktionaliteten er blevet omskrevet og opfrisket for bedre at kunne spore poster og bilag på tværs af regnskaber. Endvidere er der også lukket ned for fejl, hvor brugere kunne forsøge at få vist poster/bilag fra et andet regnskab end hvor de stod i.
 • Rettelser til optællingen på statistik-visning af tjeklister på Ejendoms-, Lejemåls- og Lejerkort mv. 
 • Business Central v 23 - den kommende har bevirket at dimensionstildelingen er blevet ændret, idet benyttede eventkald er bliver udfaset.