1.9.6.15 - 10. juni 2024 (Ændringer og ny funktionalitet)

System/Generelt:
• Opdateret kodebase til at afhænge af nyeste major-version. Flere usynlige ændringer vil skulle implementeres før at hele kodebasen implementere alle ændringer fra Microsoft, hvilket vil ske over den/de næste version(er). 
• Opdateret felttitler, rettighedssæt, oversættelser mv.

Ændringer vedr. standard Ejendomsadministrator-rollecenter: 
• Ny Aktivitetsgruppe for ejendomsadministratorer: De gamle kø-indikatorer på aktivitetsgruppen tilhørende rollecenteret har over tid fået deres funktionalitet afmonteret og udfaset. Derfor er en helt ny gruppe blevet designet og implementeret. Aktiviteterne er vedr. den funktionalitet flest bruger. Dette gælder f.eks. Opkrævning, Regulering, Tomgang, Bevægelser mv. Ændringer til layoutet (skjule eller tilføjelser af nye) vil måske ses igennem de kommende versioner.
• Endnu flere kø-indikatorer: Ud over en ny standard aktivitetsgruppe for ejendomsadministratorer er flere aktivitetsgrupper tilføjet. Fra ejendomsløsningen er kommet et par nye, Nets og Forretningsføring, hvorimod fra standard Business Central er grupperne Brugeropgaver, Mail og Godkendelse tilføjet. Til Nets kan ses dage til deadline, kreditoraftaler hvor der evt. mangler en opkrævning for måneden, hvad der mangler at blive behandlet samt direkte indlæsning fra forsiden.
• Tjeklister: Flere kasser (kø-indikatorer) er tilføjet gruppen vedr. tjekliste-aktiviteter. Udover de generelle kasser for alle tjeklister, findes der nu også kasser til særlige opgaver som til restance, henvendelser og bevægelser. I fremtiden kan der komme flere kasser til andre særlige processer. Opsætning til kasserne kan tilgås fra overskriften på gruppen.
• Tjeklister og handlinger: Særlige undergrupper er tilføjet tjekliste-gruppen så handlinger kan foretages direkte fra forsiden. Disse handlinger inkluderer at starte guiden til oprettelse af en tjekliste, men også oprettelse af specifikke tjeklister (basseret på skabeloner) så som en Henvendelse. Flere handlinger vil kunne blive tilføjet over de kommende versioner.
• Rettet fejl hvor Klientoversigten åbnes da Klient Pipeline vælges under Etablering. Fremadrettet åbnes den korrekte Klient Pipeline.

Ændringer vedr. Nets-modul:
• Simplificering af udlæsning: Normalt har siden Nets-filer skulle åbnes for at udlæse filer fra Nets-modulet. Dette er stadig muligt, men fremadrettet vil brugeren bliver spurgt om de ønsker at downloade filen med det samme, når en opkrævning udlæses (pakkes til udlæsning).
• Simplificering af indlæsning: Normalt har siden Nets-filer skulle åbnes for at indlæse filer til Nets-modulet. Dette er stadig muligt, men fra rollecenterets nye Nets-gruppe kan man nu direkte indlæse og behandle en fil. 
• Ny knap til arkivering: Det er nu muligt at arkivere Nets-filer uden at udlæse eller behandle filerne. Hvis en fil arkiveres, kan den ikke længere udlæses eller behandles og betegnes som "brugt".

Nye vigtige opsætninger:
• Opsætning af digitale bilag (Standard BC): Grundet ny bogføringslovgivning vil der fra 1. juli være et krav til at bilag er sammenkædet med poster. Dette krav er opfyldt af Microsoft vha. en automatisk udskrift (PDF) som sammenkædes med posten på "Indgående bilagsfiler". Disse indgående bilagsfiler kan ikke slettes, da de er et lovkrav. Denne funktionalitet slås til i Opsætning af digitale bilag, og hvilke bilag det skal gøres ved, indstilles i Opsætning af digital bilagspost. 
• Valg af rapportindstillinger: Grundet den nye bogføringslovgivning er det nødvendigt at kunne udvælge prædefineret rapportindstillinger som skal bruges når der printes til PDF. Standard rapportindstillinger kan defineres i systemet, som kan vælges med den nye opsætning Valg af rapportindstillinger. Efter en standardværdi er opsat, kan de overskrives på henholdsvis Klient, Ejendom, Lejemål og Lejer, hvis en særlig rapportindstilling skal bruges på en given entitet. 
Denne funktionalitet bruges både når der printes til PDF til indgående filer, men også f.eks. ved Send mail eller Vedhæft bilag

 

Få opdateringen

Læs om i vores faq, hvordan du får opdateringen