1.9.2.50 - 20. oktober 2022 (ny funktionalitet + rettelser)

Denne opdatering omfatter både rettelser og ny funktionalitet:

Ny funktionalitet:

1. Rapport "Belægningsoversigt" tilføjet: Viser belægningen på et givet tidspunkt. Anvendelse: Dokumentation til pengeinstitut eller 3. part. 

 

2. Rapport "Lejemålsydelser" tilføjet. Viser gældende satser til pengeinstitut eller 3. part. 

 

 

Rettelser:

Specielt omkring ydelseslinjers adfærd. Kan ikke omdøbes og felters rækkefølge er ændret - startdato sat før beløb. Vi forudser flere rettelser omkring denne, da vi endnu ikke er helt tilfredse.