1.9.4.12 - 20. marts 2023 (Ny funktionalitet)

1. Ny funktionalitet

Rapporten "opkrævningsparat" er blevet opdateret, så den afdækker flere fejltilstande i opkrævningsprocessen på forhånd, der er også blevet lavet lettere adgang til opkrævningsparat.

 

 

A. Angiver at dubletter i fejlbeskeder skal fjernes.

B. Er specielt relevant i indkøringsfasen til forretningsstyring, hvor regnskabsdimensionen er påsat klienten.

C. Konti skal have tvungne dimensioner. Tjekker at de finanskonti som opkrævningen rammer har de anførte obligatoriske dimensioner.

D. Tjek brugte dimensioner mod værdibogføringsregler. Sikrer at der er et match mellem de dimensioner der vil være på de i opkrævningen dannede fakturaer og regelsættet på finanskonti. 

 

Du kan læse mere om at bruge opkrævningsparat i artikkelsamlingen.