Ændringer fra og med version 1.9.5.14 - 09. oktober 2023 (Ny funktionalitet og fejlrettelser)

Rettelser af fejl:

• Fejl hvor halve måneder af depositum/forudbetalt leje ikke kunne håndteres af Ydelsesafstemning er rettet. Rapporten kan nu håndtere et decimal antal for antal måneder. 

• Nye tjek til formater på felterne e-mailadresse, telefonnr., faxnr., osv. på lejere. Microsoft har introduceret nogle tjek af formater i standardtabeller, som derfor også er blevet implementeret i ejendomsløsningen. Det betyder at værdierne i de førnævnte felter skal overholde formatet for hvad der indskrives dvs. at i feltet e-mail må der kun stå en e-mail adresse og i felter med telefonnumre må der kun stå et telefonnr. Hvis der er et behov for at angive yderligere informationer til en e-mail eller et nummer eller andet, f.eks. hvem et telefonnr. tilhører, så kan det angives som en note på lejeren.


 

Ændringer til processer:

• Fejl forekom når "terminen" blev ændret på igangværende ydelseslinjer. Derfor må felterne Betingelser og Kalenderkode ikke ændres efter at rater er dannet til linjen. Hvis en linje er oprettet til f.eks. månedsvis rater hvor det skulle være kvartalsvis, så skal linjen så vidt muligt afsluttes og/eller slettes, hvorefter en ny linje oprettes med de korrekte værdier.

• Nye check ved opkrævningsparat. Der vil dannes en advarsel ved blank kommunikationsadresse og hvis telefonnr. er formateret forkert.


 

Ny funktionalitet:

• Nye filterfelter på lejertabellen til at filtrerer totaler: "Ydelsestypefilter" og "Ydelseskategorifilter". De to nye felter filtrerer flowfelterne "Foregående opkrævningsdato", "Foregående opkrævningsbeløb", "Næste opkrævningsdato" og "Næste opkrævningsbeløb", så dato og beløb kun vises for den gældende ydelsestype og/eller kategori. 

• Nye felter til lejemålstabellen. Flowfelterne "Foregående opkrævningsdato", "Foregående opkrævningsbeløb", "Næste opkrævningsdato" og "Næste opkrævningsbeløb" (alle fundet på lejertabellen) samt de nye filterfelter "Ydelsestypefilter" og "Ydelseskategorifilter" er alle oprettet og placeret på "Lejemålsoversigten". 

• Funktionalitet til at lukke klientregnskaber fra styringsregnskabet er implementeret. Efter oprettelse af forretningsperiodegrupper kan klientregnskaber lægges i en gruppe hvori klienten/klienternes regnskabsperiode oprettes. Herefter kan resultatet nulstilles for klienterne i gruppen i styringsregnskabet, som senere skal overføres med finansoverførsler til at lukke klientregnskaberne.

 

Få opdateringen

Læs om i vores faq, hvordan du får opdateringen