1.9.5.20 - 26. oktober 2023 (Ny funktionalitet)

Vedr. Lejere:
• Nyt telefonnr. 2-felt og felter til telefonnr.-beskrivelser. Flere kunder har været frustreret over Microsofts regler for validering af telefonnumre, som vi har været nødsaget til også at implementere. Vi har derfor forsøgt at imødekomme ønsket om mere information til telefonnumre ved at tilføjet et nyt felt til at beskrive hvad der står i telefonnr.-feltet samt et ekstra telefonnr. 2-felt (også med et beskrivelsesfelt), for at skrive flere telefonnumre. Vi skal i øvrigt beklage de gener Microsofts nye feltvalideringsregler for telefonnumre medfører.

Har du telefonnumre og tekst blandet sammen i samme felt, bør du flytte teksten over i beskrivelsesfeltet, for ikke at få fejl næste gang du afvikler en huslejeopkrævningskørsel. 

 

Vedr. Finansoverførsler ved forretningsføring:
• Markant forbedring af performance på oprettelse af finansoverførsler grundet nye index på tabeller, bedre brug af nøgle og omskrivning til "bulk inserts". Denne forbedring er dog mest vedrørende oprettelse af virkelig mange linjer (25000+) fra én journal til én overførsel, men gode performance-forbedringer ses også ved almindelig brug.
• Små forbedringer af performance ved sletning af finansoverførsler. 
• Ekstra summeringsfelter på finansoverførsler, som kan give indsigt i bilaget og hjælpe med fejlsøgning.

Vedr. Lukning af regnskaber ved forretningsføring:
• Udvidet lukning af klientregnskab til også at kunne delvist lukke administrationsregnskab. Funktionaliteten er tilsvarende ved klientregnskaber, dog har administrationsregnskaber mulighed for at modtage poster fra flere styringsregnskaber hvorfor processen kan være lidt anderledes.
• Ny mulighed for at åbne "Nulstil resultatopgørelse (DP)" fra forretningsperiodegrupper. 

Vedr. Administreret sessioner der bruges internt i forretningsføring:
• Rettelser til indstillingerne for administreret sessioner samt afviklingen af codeunits vha. administreret sessioner.
• Genfundet muligheden for at afvikle sammenligningsrapporter fra klient- og administrationsregnskaber og ikke blot fra styringsregnskabet. Rapporterne har også fået et mindre layout-løft i deres request page.

Vedr. Opkrævning:
• Flere tjek i opkrævningsparat for at sørge for at telefonnr. ikke indeholder ugyldige karakterer.
 

Få opdateringen

Læs om i vores faq, hvordan du får opdateringen