1.9.6.4 - 6. marts 2024 (Rettelser og ny funktionalitet)

Ny funktionalitet:
• Implementeret nyt mini-modul: Finansnavneområder og aliasser. 
Dette giver mulighed for at oprette et Navneområde hvori finanskonti kan gives et alias. Så en finanskonto der bruges et samme funktion kan gives et navn for forskellige sammenhænge, eksempelvis kreditforeningslån hørende til forskellige ejendomme. Disse aliasser vises i kontoplanen, oversigtsbilledet, finanskladden og nogle rapporter. Selve funktionaliteten skal slås til i Ejendomsopsætningen. Der er offentliggjort en artikel der beskriver anvendelsen. 
• Ny funktion i Ejendomsopsætning: Skjul standardrapporter med DP-erstatninger. 
Indstillingen skjuler rapporter på sider hvor andre rapporter vil erstatte dem, f.eks. hvis ekstra funktionalitet er tilføjet til nye rapporter. Hvis denne funktionalitet er aktiveret i et styringsregnskab er den samtidig aktiveret i klientregnskaber, selvom de ikke har en ejendomsopsætning. Hvad der skjules kan derfor også afhænge af om forretningsføring bruges.

Rettelser og forbedringer:
• Kolonnerne Kontokategori og Kontounderkategori fra siderne Kontoplan og Finanskontooversigt er blevet skjult, da værdierne sjældent bruges i ved oversigter. Hvis de skal bruges, kan de igen vises vha. Tilpas-funktionaliteten.
• Klientbillede (feltet Billede fra klientkortet) bruges ved salgsfakturaer og -kreditnota, hvis klientoplysninger bruges til afsendelse. Dette er tilsvarende billedet fra virksomhedsoplysninger som normalt vil blive brugt.
• Rettelser til kolonnestørrelser og tilpasning af overskrifter på rapporterne: Finansjournal (Klientversion), Detaljeret råbalance (Klientversion). Ændringerne hjælper til læsning af data og overskrifterne, samt gør bedre brug af spildplads på udskrift. 

Internt eller andet:
• Forbedringer til testværktøj og rettelser i testdata.

Få opdateringen

Læs om i vores faq, hvordan du får opdateringen