1.9.4.10 - 16. marts 2023 (Ny funktionalitet og fejlrettelser)

1. Ny funktionalitet

a) Nyt debitor kontoudtog, specielt beregnet til forretningsstyring - skal påsættes i rapportvalg (rapport 6208039).

 

2. Rettelser og optimeringer

a) Rettet fejl vedr. manglende mulighed for at slette nogle rater på nye linjer efter brugte linjer

b) Forbedret sletning af rater så "gamle" beløbslinjer ikke påvirker ydelseslinjen når beløb tilbageskrives.

c) Styrket oprettelsen af begrænset antal rater (f.eks. 3 rater) så planlagte beløb danner korrekt antal.

d)  Rettet fejl hvor forkerte komplette perioder var angivet på rater, når rater lå før lejemåls begyndelse.

e) Forbedret indstillinger ved brug af ydelsestyper med periodeuafhængig fakturering, samt begrænset brugen til kun at dække ydelseslinjer på lejere.

f) Rettet fejl hvor tidligste ophørsdato blokerede for nulstilling af Ophørsdato på lejer

g) Forbedret tomgangsstyring

h) Rettet filtreringsfejl ved sletning af ydelseslinjer vedr. forbrugsregnskaber.

i) Forbedret fejlbeskrivelser i moduler f.eks. forretningsføring.

j) Forbedring af hukommelsesbrug ved system-globale variabler

 

3. Krævede opsætninger

For at benytte det ny debitorkontoudtog skal, den nye rapport påsættes i rapportvalg.

 

 

 

 

 

Når der trykkes kontoudtog på debitoren, er det den nye rapport der afvikles. Navne, kontooplysninger trækkes fra klienter eller ejendomme; alt efter opsætningen.